پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
شنبه, 31 ارديبهشت 1401
تقسیمات کشوری

شهرستان شهریار

سرجمع شهرستان

39732

شهریار

شهریار-صباشهر- باغستان-شاهدشهر-وحیدیه-فردوسیهشهرجدید اندیشه-

46

بخش مرکزی

جمع بخش

-

شهریار

شهریار-صباشهر- باغستان-شاهدشهرشهرجدید اندیشه-

19

دهستان رزکان

-

رزکان

-

-

دهستان سعیدآباد

-

سعیدآباد

-

-

دهستان قایم آباد

-

صباشهر

-

-

دهستان مویز

-

باغستان

-

-

بخش جوقین

جمع بخش

-

وحیدیه

وحیدیه-فردوسیه

27

دهستان جوقین

-

وحیدیه

-

-

دهستان فردوس

-

فردوسیه

-

-

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0