پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
شنبه, 31 ارديبهشت 1401
آرامستانها

آرامستان های سطح شهر

ردیف

عنوان

وسعت

(متر مربع) حدودا

فاصله تا مرکز شهر

ظرفیت پذیرش

دیوار کشی

توضیحات

1

آرامستان نصیرآباد

15000

500 متر

5000 نفر

بله

شهرداری

2

گلزار شهدا باباسلمان

30000

3000 متر

 

 

مسئولیت برعهده هیات امناء

3

غسالخانه

200

 

3

بله

شهرداری

4

آرامستان صادقیه

11285

 

5000

بله

شهرداری

5

امامزاده بی بی رقیه دهمویز

10000

500 متر

2000

بله

مسئولیت برعهده هیات امناء و اوقاف

6

امامزاده ابراهیم(ع) دهشاد بالا

20000

3000 متر

2000

بله

مسئولیت برعهده هیات امناء و اوقاف

7

امامزاده دهشاد پایین

1500

4000 متر

1000

بله

مسئولیت برعهده هیات امناء و اوقاف

8

آرامستان ده بهار

5000

4000 متر

1000

بله

مسئولیت برعهده هیات امناء و شورای روستایی

9

امامزاده عبداله(ع) بادامک

15000

1000 متر

2000

بله

مسئولیت برعهده هیات امناء و اوقاف

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0