پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
شنبه, 31 ارديبهشت 1401
سرانه

  • سرانه فضای سبز
  • سرانه ورزشی
  • سرانه فرهنگی
  • سرانه پسماند
  • سرانه آموزشی
  • سرانه گورستانها
  • تعداد درختان دارای شناسنامه پلاک کوبی شده
  • سرانه تاکسی رانی

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0